Debata kandydatów na przewodniczącego PSRP

dsc_8627

7-10-2016. Piątek wieczór, wszyscy kandydaci siedzą w swoich fotelach. Maja tylko 5 rund, aby najlepiej zaprezentować się przed elektoratem. Publiczność czeka na odpowiedzi, każdy z nich ma na to 1-2 minut , a wszystko po to, aby zostać przewodniczącym Parlamentu Studentów Rzeczpospolitej Polskiej.

 

Zacznę od początku. Co to jest PSRP?

Jest to organizacja studencka, która reprezentuje wszystkich studentów w Polsce. Ma dużą siłę przebicia na arenie politycznej. To oni ( członkowie) upominają się o nasze prawa studencki podczas dyskusji o interesie społecznym.

Spotkali się w jednym miejscu jakim jest Studenckie Centrum Kultury na Uniwersytecie Opolskim reprezentanci uczelni wyższych z całej Polski, aby uczestniczyć w debacie i poznać kandydatów na żywo, ponieważ mają oni prawo głosu. Elektorat zagłosuje 5 listopada na jednego spośród czterech kandydatów, aby wybrać przewodniczącego na dwa lata.

Każdy z nich otrzymywał pytania w pięciu rundach. Pierwsze cztery, które zadał prowadzący Szymon Wolf dotyczyły ustawy 2,0 o szkolnictwie wyższym, poprawy jakości kształcenia na uczelniach, bezpieczeństwa podczas imprez kulturalnych oraz finansów. Ostatnia runda, była wyjątkowa,ponieważ były to pytania, które mogła zadać publiczność ( siedząca w SCK-u, czy z Skype). W tej turze padło wiele ważnych pytań, na które żaden z kandydatów nie mógł się przygotować.

Kandydaci

Dawid Knara

Stawia na samorozwój, Zaproponował taki system edukacji w której to student wybiera przedmioty tworząc własny plan studiów. Jego zdaniem powinniśmy codziennie pracować nad jakością kształcenia oraz prowadzić dyskusję z przedstawicielami służb bezpieczeństwa, aby podczas wydarzeń studenckich było bezpiecznie dla uczestników, by stworzyć wizytówkę kultury studenckiej.

Mateusz Kuliński

Kładł nacisk na wytworzenie dobrego algorytmu finansowania nauki jako dobre rozwiązanie, które zmieni szkolnictwo wyższe z „pro ilości” na „pro jakość”. W jego wypowiedziach zaznaczył, że każdy powinien mieć stały wzgląd do finansów PSRP.

Tomasz Tokarski

Zwraca uwagę na narzędzie jakim jest umowa cywilno-prawna. Umowa podpisana pomiędzy uczelnia, a studentem ma mobilizować do ciągłego wzrostu nauki studenta. Motywacją dla każdego studenta mają być wysokie stypendia. Przypomina, że uczelnie nie tylko kształcą, ale także wychowują.

Piotr Wodok

W swoich wypowiedziach podkreśla, że Samorządy Studenckie nie powinny oszczędzać na straż, medyka, policję i ochronę podczas imprez studenckich. Komisje PSRP mają tworzyć sprawozdania finansowe. Proponował także rozwój „świadomości wyboru” studiów przez kandydata oraz odpowiednią selekcje podczas rekrutacji ( np. egzaminy wstępne) ze strony uczelni.

PSRP to miejsce wymiany doświadczeń, wiedzy, praktyki oraz walki o prawa studenta. Przed przyszłym przewodniczący stoją ważne wybory i tworzenie najlepszych rozwiązań dla studentów Polski w okresie zmiany ustawy o szkolnictwie wyższym. W jakim kierunku przewodniczący będzie dążył do rozwoju i polepszania jakości? Kogo wybiorą przedstawiciele uczelni? O tym dowiemy się 5 listopada tego roku.

 

dsc_8634

 

Patrycja Woźniak

fot. Leszek Bil