Testament Nobla

Testament

„Ja niżej podpisany, Alfred Nobel, oświadczam niniejszym, po długiej rozwadze, iż moja ostatnia wola odnośnie do majątku, jest następująca. Wszystkie pozostałe po mnie, możliwe do zrealizowania aktywa, mają być rozdysponowane w sposób następujący: kapitał zostanie przez egzekutorów ulokowany bezpiecznie w papierach, tworzących fundusz, którego procenty każdego roku mają być rozdzielone w formie nagród tym, którzy w roku poprzedzającym przynieśli ludzkości największe korzyści”

Alfred Nobel

Alfred Nobel najbardziej interesował się literaturą, chemią i fizyką. Jego ojciec chciał, aby jego synowie poszli w jego ślady i nie był zadowolony z zainteresowania Alfreda poezją. Postanowił wysłać młodego mężczyznę za granicę na studia, aby został inżynierem chemii. Alfred bardzo zainteresował się nitrogliceryną i sposobem jej wykorzystania w pracach budowlanych. Po studiach pracował razem z ojcem nad rozwojem nitrogliceryny jako materiału wybuchowego. Niestety, eksperymenty te doprowadziły do wypadków, w których zginęło kilka osób. Alfred nie poddał się, w 1864 roku rozpoczął masową produkcję nitrogliceryny, ale nie przestał eksperymentować z różnymi dodatkami, aby produkcja była bezpieczniejsza. W 1866 r. wymyślił materiał wybuchowy — dynamit, który został opatentowany rok później. Aby detonacja lasek dynamitu stała się możliwa, wynalazł także detonator i zapalnik. Do swojej śmierci w 1896 Alfred Nobel zarejestrował 355 patentów.Alfred Nobel

W dniu 27 listopada 1895 r. Alfred Nobel podpisał swój testament, przekazując największą część zgromadzonego majątku na szereg nagród, przyznawanych za wybitne osiągnięcia naukowe w dziedzinie fizyki, chemii, fizjologii lub medycyny, literatury i pokoju — Nagrody Nobla. Po jego śmierci testament wywołał wiele kontrowersji zarówno w Szwecji, jak i na całym świecie. Nie wszyscy byli jednak z niego zadowoleni. Jego woli sprzeciwili się jego krewni, a także była ona kwestionowana przez władze w różnych krajach. Minęło pięć lat, zanim w 1901 roku przyznano pierwszą Nagrodę Nobla. Obecnie ceremonia wręczenia Nagrody Nobla odbywa się 10 grudnia w Sztokholmie, gdzie laureaci otrzymują medal i dyplom oraz dokument potwierdzający wysokość nagrody. W latach 1901-2017 przyznano 585 Nagród Nobla, 923 laureatom, najmłodsza laureatka Malala Yousafzai miała 17 lat, kiedy otrzymała Pokojową Nagrodę Nobla. Maria Skłodowska-Curie jest jedną z czterech osób, które otrzymały Nagrodę Nobla dwa razy, a mianowicie w tym przypadku z dziedziny chemii i fizyki.

MM