Sesja należy do najbardziej stresującego okresu w roku akademickim, przynajmniej z perspektywy studenta. Niektórzy z was mają być może już sesje za sobą, aczkolwiek dla większości zapewne jeszcze trwa. Tych, którzy przygotowują się do egzaminu lub chcą w przyszłości otrzymać lepsze oceny zapewne zaciekawią wskazówki Douglasa Bartona dyrektora Elevate Education organizacji zajmującej się i prowadzącej badania na temat procesu uczenia.

 Według Douglasa niektórzy ludzie uważają, że najlepsi studenci osiągają najwyższe wyniki ze względu na IQ, a więc dlatego, że są po prostu mądrzejsi niż inni. Natomiast inni mówią, iż wynika to z ich ciężkiej pracy. Douglas Barton postanowił odróżnić fikcję od prawdy, w tym celu porównał nawyki, techniki i praktyki tysięcy studentów. Na podstawie porównania wyciągnął on wniosek, że można niemal idealnie oszacować wyniki studenta, nie biorąc pod uwagę IQ, lecz patrząc na liczbę wykonanych przez niego próbnych egzaminów. W badaniach stwierdzono, że ciężka praca jest koniecznym warunkiem dobrych wyników, ale sama w sobie nie wystarcza. Wyodrębniono studentów, którzy pracowali równie ciężko, a nawet ciężej niż najlepsi i mieli gorsze wyniki.

 Problem leży w metodzie, aby odnieść sukces, należy nie tylko pracować ciężko, ale także zadbać, aby technika uczenia przynosiła efekty. Najlepsi studenci przeprowadzają więcej egzaminów próbnych niż ktokolwiek inny. Według badań większość studentów poświęca swój czas przed egzaminem na: zapamiętanie, przepisanie, czytanie w kółko notatek. Powód jest bardzo intuicyjny – strach, studenci boją się, że zapomną ważne cytaty czy fakty. W rezultacie spędzają cały swój czas na działaniach opartych na pamięci. Natomiast najlepsi studenci przeprowadzają egzaminy próbne, ponieważ zdają sobie sprawę z czegoś, z czego ogromna większość nie zdaje sobie sprawy. Egzamin nie jest testem pamięci, testuje natomiast jak używasz to, co pamiętasz. Podczas gdy większość studentów pamięta informacje, najlepsi uczniowie potrafią je analizować, oceniać, a także rozwijają argumenty – dają egzaminatorowi to, co egzaminator chce, dlatego osiągają najlepsze wyniki.

 Umiejętność samodyscypliny także odgrywa bardzo ważną rolę. Najlepszym narzędziem ucznia, jeśli chodzi o samodyscyplinę, jest plan systematycznego uczenia się. Największym problemem jest to, że zdecydowana większość studentów stworzy plan, a następnie zrezygnuje z niego w ciągu pierwszego tygodnia. Różnicę pomiędzy najlepszymi a pozostałymi studentami można już dostrzec na etapie sporządzania planu, pierwszą rzeczą, którą planują najlepsi to nie, kiedy będą się uczyć, lecz kiedy będą robić rzeczy, które lubią (mając na uwadze balans). Dzięki temu każdego dnia robią coś, co lubią robić, a uczą się w czasie kiedy nie mają nic zaplanowane. W rezultacie trzymają się planu, a ich życie jest zrównoważone, to stanowi podstawę do bycia wydajnym przez resztę roku.

Należy dbać, aby proces uczenia był prawidłowy, a wtedy oceny lub wyniki przyjdą same.

Życzę powodzenia w sesji 🙂

MM