Nie każdy student Uniwersytetu Opolskiego ma świadomość istnienia w ramach uniwersyteckich struktur komórki Wydziału Prawa i Administracji, zwanej „Kliniką Prawa”. Jest to jednostka, w której studenci prawa świadczą bezpłatną pomoc prawną osobom, których nie stać na opłacenie porady adwokata czy radcy prawnego. Dzięki temu osoba przygotowująca się do zawodu prawniczego już na etapie studiów styka się z realnym problemem prawnym, który należy rozwiązać.

Studenci udzielają porad prawnych według ustalonych reguł: osobę zgłaszającą się po poradę prawną przyjmuje dwóch studentów. Zapoznają się oni ze sprawą, pismami procesowymi i umawiają na kolejne spotkanie. Następnie studenci szczegółowo analizują przepisy prawne i przygotowują opinię prawną oraz niezbędne pisma procesowe. Tak przygotowaną odpowiedź konsultują z prawnikiem, który opiekuje się Kliniką i przedstawiają klientowi. Dzięki temu udzielane porady są rzetelne.

Do poradni można zgłaszać się ze sprawami z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, karnego, penitencjarnego oraz administracyjnego.

Na spotkania ze studentami należy umawiać się, dzwoniąc pod numer tel. 77 452-75-60 w dni robocze w godz. 8.00- 15.00.

Studenci odpowiadają również na listy od więźniów. Siedziba Kliniki Prawa mieści się przy ul. Katowickiej 87 A – w budynku Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego, w pok. 1.5.

notka prasowa