W jakich branżach najłatwiej o zatrudnienie? Jak wygląda sytuacja na rynku pracy w kraju? Zapoznajcie się z informacjami na ten temat. 

Garść faktów

Stopa bezrobocia w roku 2017 jest znacznie niższa, niż w latach ubiegłych (styczeń 2017: 8,5%; styczeń 2016: 10,2%; styczeń 2015: 11,9%[1]).  Nie oznacza to jednak, że o znalezienie pracy jest łatwiej. Wciąż widać różnice pomiędzy poszczególnymi regionami Polski. Dodatkowym utrudnieniem może się okazać fakt, iż bardziej opłacalne dla pracodawców staje się oferowanie podwyżek już zatrudnionym u nich pracownikom, a nie stwarzanie nowych miejsc pracy dla ludzi, co do których doświadczenia i niezawodności nie mają pewności.

Branże a zatrudnienie

Decydujący głos w sprawie warunków zatrudnienia nie zawsze ma pracodawca. Coraz częściej obserwuje się sytuacje, gdy potencjalni pracownicy dyktują warunki zatrudnienia swoim szefom. Ma to miejsce szczególnie w takich branżach jak obsługa klienta, sprzedaż czy IT. Trudniejsze jest też znalezienie pracowników fizycznych i produkcyjnych, a także przedstawicieli handlowych.

Ogólna tendencja jest pozytywna, spadek bezrobocia powinien być coraz bardziej widoczny.

MRM

Źródła:

 http://www.praca.pl/centrum-prasowe/komunikaty-prasowe/rynek-pracy-w-polsce-3-kwartal-2017-roku_cp-1681.html

http://ugn.com/wp-content/uploads/2011/09/efficiency-300×300.jpg

[1] Źródło: https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/bezrobocie-rejestrowane/stopa-bezrobocia-w-latach-1990-2017,4,1.html