21 listopada 2017 roku na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego odbyły się warsztaty z prawa karnego inaugurujące projekt Kazusomaniak.

Najlepszy sposób na zdobycie wiedzy i umiejętności w danej dziedzinie to skorelowanie ze sobą teorii i praktyki. Świadomi tego faktu pracownicy naukowo-dydaktyczni WPiA UO postanowili wyjść naprzeciw oczekiwaniom studentów i stworzyć projekt, którego głównym założeniem ma być uzupełnienie teoretycznego kształcenia akademickiego o przygotowanie praktyczne, polegające na nabyciu zdolności zastosowania wiedzy do konkretnych okoliczności. Pomysłodawczyniami przedsięwzięcia są  asystentki z Zakładu Prawa i Postępowania Cywilnego – mgr Katarzyna Dziewulska oraz mgr Anna Lyszczyna. Kazusomaniak skierowany jest do studentów prawa z całej Polski. Składa się on z trzech zasadniczych części: serii warsztatów dotyczących różnych gałęzi prawa, dwuetapowego konkursu polegającego na rozwiązaniu kazusów, a także konferencji, w ramach której studenci będą mieli możliwość zaprezentowania swoich zainteresowań badawczych.

Chcemy poszerzać horyzonty studentów oraz inspirować. Ponadto chcemy zwiększyć szanse naszych studentów na rynku pracy właśnie poprzez praktyczne ich przygotowanie do wyzwań stawianych przez przyszłych pracodawców. – wyjaśnia Katarzyna Dziewulska.

Warsztaty otwierające pierwszy etap projektu dotyczyły prawa karnego i przeprowadzone zostały przez doświadczonych opolskich adwokatów. Adwokat Grzegorz Krygowski omówił problematykę instytucji przeszukania przez Policję. W wymiarze praktycznym poruszył kwestię dopuszczalności tego środka dowodowego oraz granice jego zastosowania, jak również przedstawił zebranym istotne elementy taktyki obrończej w takich sprawach. Natomiast adwokat Aneta Hassa podjęła temat kontroli trzeźwości, odnosząc się do podstaw prawnych jej przeprowadzenia, a także wyjaśniła uczestnikom warsztatów, jakie prawa przysługują osobie kontrolowanej. Ponadto studenci dowiedzieli się, jakie urządzenia wykorzystywane są do tego typu kontroli.

Było to pierwsze spotkanie z praktykami z cyklu pięciu warsztatów, które przeprowadzone zostaną na WPiA w ramach Kazusomaniaka. Wzięcie udziału w przynajmniej trzech spotkaniach będzie poświadczone certyfikatem czynnego uczestnictwa. – mówi Katarzyna Dziewulska.

Dowodem na to, że tego typu inicjatywy cieszą studentów, był widok wypełnionej podczas warsztatów sali. Organizatorzy są z tego faktu niezmiernie zadowoleni.

W kwestii odczuć organizatorów należy wskazać, że są one bardzo pozytywne, ponieważ studenci wykazali się zarówno frekwencją na poziomie prawie 50 osób, jak i czynnym zaangażowaniem podczas warsztatów. – dodaje Katarzyna Dziewulska.

Warsztaty odbywać się będą cyklicznie. W przyszłości uczestnicy projektu będą mieli możliwość poszerzyć swoją wiedzę z zakresu szeroko pojętego prawa cywilnego  oraz prawa administracyjnego. Planowane są również  warsztaty psychologiczne, jednak póki co organizatorki nie zdradzają szczegółów.

Najbliższe spotkanie w ramach projektu Kazusomaniak odbędzie się w 12 grudnia o godzinie 16:00. Więcej szczegółów na ten temat znaleźć można na stronie Kazusomaniak w serwisie Facebook (https://www.facebook.com/kazusomaniak/)

22196360_2112954708730065_548508316409596015_n

AP