Redaktor naczelny:                                    

 Marek Wiench

Sekretarz redakcji:

Jakub Górka

 

Dział foto:

Justyna Adamus – szefowa działu

Korekta:

Kinga Opolony – szefowa działu

Paweł Cymkiewicz

Anna Kędra

Natalia Rynio

Nela Rybak

Alicja Majchrzak

Grafika:

Natalia Lichwa

Maja Perdun

Skład:

Wojciech Żarczyński

REDAKCJA:

Michalina Mencel

Patrycja Świerczyńska

Patrycja Drabik

Rafał Kalinowski

Michał Perlik

Anna Panek

Hanna Horiuszyna

Agnieszka Czerwińska

Nela Rybak