W związku z  uzyskaniem finansowania  z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju na realizację Projektu  pn. Stażysta z kompetencjami – staże dla studentów Wydziału Przyrodniczo-Technicznego Uniwersytetu Opolskiego” rusza rekrutacja na płatne staże wakacyjne.

Umowę o dofinansowanie podpisano na okres od 1.02.2018 r. do 30.11.2019 r.  

Głównym założeniem projektu jest organizacja płatnych jedno- i trzymiesięcznych staży krajowych dla studentów kierunków Ochrona Środowiska, Architektura Krajobrazu, Biologia oraz Biotechnologia i Biotechnologia Medyczna.

Uczestnikami Projektu będą studenci czterech ostatnich semestrów studiów powyższych kierunków, w wieku 19-35 lat (możliwy jest udział osób starszych  o ile będą spełniać pozostałe warunki).

Każdemu stażyście oferowane jest:

 • stypendium stażowe w wysokości 2220 zł brutto/m-c,
 • zakwaterowanie poza miejscem zamieszkania – o ile staż realizowany jest powyżej 50 km od miejsca zamieszkania,
 • dojazd z domu do miejsca stażu (max. 200 zł),
 • niezbędne badania lekarskie,
 • ubezpieczenie stażysty od NNW,
 • materiały zużywalne niezbędne do realizacji zadań stażowych.

W 2018 roku planuje się objęcie stażem:

STUDIA I STOPNIA:

 • Ochrona środowiska (III rok, studia inżynierskie): 4 osoby
 • Architektura krajobrazu  (III rok, studia inżynierskie): 5 osób
 • Biotechnologia (III rok, studia inżynierskie): 12 osób
 • Biotechnologia medyczna (II rok, studia licencjackie): 10 osób
 • Biologia (III rok, studia licencjackie): 5 osób

STUDIA II STOPNIA:

 • Ochrona środowiska (II rok, studia II stopnia): 7 osób
 • Architektura krajobrazu  (II rok, studia II stopnia): 6 osób
 • Biotechnologia stosowana 2-letnia (II rok, studia II stopnia): 6 osób
 • Biotechnologia kosmetologiczna (II rok, studia II stopnia): 4 osoby
 • Biotechnologia stosowana 1,5 roczna (II rok, studia II stopnia): 9 osób

Staże odbywają się w instytucjach, których działalność opiera się na praktycznym wykorzystaniu przez studenta wiedzy uzyskanej na danym kierunku studiów.

WIĘCEJ INFORMACJI NA STRONIE: www.stazeuo.uni.opole.pl

oraz dodatkowo: *dla kierunków Ochrona Środowiska,  Architektura Krajobrazu i Biologia

                                     Oleska 22, pok. 207 – mgr Agnieszka Brożonowicz – kierownik Projektu

                                      tel. 77 401 60 20, e-mail: abroz@uni.opole.pl

                                   *dla kierunków Biotechnologia i Biotechnologia Medyczna

                                     Kominka 6A, pok. 217 – mgr Karolina Wilk – koordynator zadania

                                      tel. 77 401 60 50, e-mail:  biotechnologia@uni.opole.pl

 

 

notka prasowa

opr. JG