Dwudziesty drugi marca w ramach krajów należących do Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ) jest Światowym Dniem Wody, święto zostało utworzone w 1992 roku, jego celem jest zwrócenie uwagi na znaczenie słodkiej wody i propagowanie zrównoważonego zarządzania zasobami słodkiej wody.

Światowy dzień wody pierwszy raz obchodzono w 1993 roku, co ciekawe corocznie zmienia się motyw przewodni związany z tym świętem, np. w 2017 roku był nim „Woda a ścieki”, a w 2016 roku „Woda a praca”. Tegorocznym motywem przewodnim jest „Natura dla wody”, a więc w jaki sposób możemy wykorzystać naturę do przezwyciężenia wyzwań związanych z wodą w XXI wieku.

Szkody w środowisku, wraz ze zmianami klimatycznymi, napędzają kryzysy związane z wodą, które obserwujemy na całym świecie. Powodzie, susze i zanieczyszczenie wody są pogarszane przez zdegradowaną roślinność, glebę, rzeki i jeziora. Kiedy zaniedbujemy nasze ekosystemy, utrudniamy zapewnienie każdemu wody potrzebnej do przetrwania i rozwoju. Rozwiązania oparte na naturze mogą zlikwidować wiele problemów związanych z wodą. Należy robić o wiele więcej za pomocą „zielonej” infrastruktury i harmonizować ją z „szarą” infrastrukturą wszędzie tam, gdzie to możliwe. Sadzenie nowych lasów, ponowne łączenie rzek z obszarami zalewowymi i przywracanie terenów podmokłych zrównoważy obieg wody i poprawi ludzkie zdrowie, życie.

Obecnie ponad 663 miliony ludzi żyją bez bezpiecznego zaopatrzenia w wodę w pobliżu domu, spędzając niezliczone godziny w kolejkach lub wędrując do odległych źródeł i radząc sobie ze skutkami zdrowotnymi używania zanieczyszczonej wody. Woda stanowi warunek wystąpienia życia, gasi pragnienie i chroni zdrowie. Woda jest niezbędna do tworzenia miejsc pracy i wspierania rozwoju gospodarczego, społecznego i ludzkiego. W ramach Światowego Dnia Wody promuje się świadomość społeczną poprzez m.in. organizację konferencji, seminariów i wystaw związanych z ochroną i rozwojem zasobów wody. Światowy Dzień Wody to okazja, aby dowiedzieć się więcej na temat problemów związanych z wodą, zainspirować się do podjęcia działań.

Źródło

MM