„Ja niżej podpisany, Alfred Nobel, oświadczam niniejszym, po długiej rozwadze, iż moja ostatnia wola odnośnie do majątku, jest następująca. Wszystkie pozostałe po mnie, możliwe do zrealizowania aktywa, mają być rozdysponowane w sposób następujący: kapitał zostanie przez egzekutorów ulokowany bezpiecznie w papierach, tworzących fundusz, którego procenty każdego roku mają być rozdzielone w formie nagród tym, którzy w roku poprzedzającym przynieśli ludzkości największe korzyści”

Alfred Nobel

Alfred Nobel najbardziej interesował się literaturą, chemią i fizyką. Jego ojciec chciał, aby jego synowie poszli w jego ślady i nie był zadowolony z zainteresowania Alfreda poezją. Postanowił wysłać młodego mężczyznę za granicę na studia, aby został inżynierem chemii. Alfred bardzo zainteresował się nitrogliceryną i sposobem jej wykorzystania w pracach budowlanych. Po studiach pracował razem z ojcem nad rozwojem nitrogliceryny jako materiału wybuchowego. Niestety, eksperymenty te doprowadziły do wypadków, w których zginęło kilka osób. Alfred nie poddał się, w 1864 roku rozpoczął masową produkcję nitrogliceryny, ale nie przestał eksperymentować z różnymi dodatkami, aby produkcja była bezpieczniejsza. W 1866 r. wymyślił materiał wybuchowy — dynamit, który został opatentowany rok później. Aby detonacja lasek dynamitu stała się możliwa, wynalazł także detonator i zapalnik. Do swojej śmierci w 1896 Alfred Nobel zarejestrował 355 patentów.Alfred Nobel

W dniu 27 listopada 1895 r. Alfred Nobel podpisał swój testament, przekazując największą część zgromadzonego majątku na szereg nagród, przyznawanych za wybitne osiągnięcia naukowe w dziedzinie fizyki, chemii, fizjologii lub medycyny, literatury i pokoju — Nagrody Nobla. Po jego śmierci testament wywołał wiele kontrowersji zarówno w Szwecji, jak i na całym świecie. Nie wszyscy byli jednak z niego zadowoleni. Jego woli sprzeciwili się jego krewni, a także była ona kwestionowana przez władze w różnych krajach. Minęło pięć lat, zanim w 1901 roku przyznano pierwszą Nagrodę Nobla. Obecnie ceremonia wręczenia Nagrody Nobla odbywa się 10 grudnia w Sztokholmie, gdzie laureaci otrzymują medal i dyplom oraz dokument potwierdzający wysokość nagrody. W latach 1901-2017 przyznano 585 Nagród Nobla, 923 laureatom, najmłodsza laureatka Malala Yousafzai miała 17 lat, kiedy otrzymała Pokojową Nagrodę Nobla. Maria Skłodowska-Curie jest jedną z czterech osób, które otrzymały Nagrodę Nobla dwa razy, a mianowicie w tym przypadku z dziedziny chemii i fizyki.

MM