Często zastanawiamy się jak zdobyć praktykę, poznać nowych ludzi albo zrobić coś dobrego. Niektórzy z nas, studentów, szukają po prostu dobrej zabawy. Jak możemy to wszystko realizować jednocześnie? Ja chciałbym Wam polecić wolontariat!

Słowo to oznacza robienie czegoś dobrowolnie to znaczy bez przymusu. Wiąże się z nim także bezpłatność gdyż wolontariusze nie otrzymują żadnego wynagrodzenia pieniężnego od tych, którym pomagają. Można by się zapytać to po co mi to właściwie?

Korzyści jednak są i to niezmierne. Co możemy robić? – od tego zaczę. Możemy działać jako wolontariusze stali i akcyjni, zwykły i specjalistyczny, lokalny (krajowy), międzynarodowy czy internetowy.

Niezależnie jakim typem wolontariusza będziemy możemy działać na rzecz integracji. kultury czy opieki nad dziećmi, ochrony przyrody i zwierząt. Możemy organizować wydarzenia czy nauczać obsługi komputera. Możemy być jako wolontariusze dziennikarzami, opiekunami, nauczycielami. administratorami stron WWW, tłumaczami, a nawet kucharzami. Oznacza to że wolontariat daje nam możliwość zdobyć umiejętności które mogą nam się przydać w przyszłości. Możemy się też pochwalić nimi w CV.

Ja osobiście pamiętam mój pierwszy wolontariat na Festiwalu Filmowym Opolskie Lamy. Przede wszystkim był to dla mnie trening kompetencji społecznych, ale nauczyłem się też rozumieć i patrzeć w inny sposób na filmy alternatywne. Z czasem zrozumiałem jak wielką rolę odgrywają podczas wydarzeń kulturalnych wolontariusze. Byliśmy twarzą Festiwalu. To my i nasze koszulki reprezentowały Lamy przed gośćmi. Jednak to co było najważniejsze to że stanowiliśmy węzły komunikacyjne. To do nas kierowali się przybywający aby dowiedzieć się gdzie mają pójść czy jakie inne wydarzenia towarzyszą pokazowi filmu. Szczególnie komunikacyjną funkcję wolontariusza można zrozumieć podczas dużych wydarzeń jak np. Światowe Dni Młodzieży czy Woodstock kierując dużymi masami ludzi.

Obecnie coraz popularniejszą formą wolontariatu jest e-wolontariat czyli wolontariat internetowy. Warto w tej kwesti spojrzeć na stronę www.tudu.org.pl, która jest pierwszym polskim portalem mającym dać możliwość kontaktu między wolontariuszami, a NGO’sami w internecie. Na portalu możemy znaleźć 5 typów kategorii działań, które możemy podjąć. Są to zadania: twórcze. administracyjne, promocyjne, fundrisingowe i eksperckie. Jednak jak podkreślają autorzy portalu typów zadań jest o wiele więcej. Warto też wspomnieć że ONZ także prowadzi projekty e-wolontariackie przy pomocy strony www.onlinevolunteering.org.

Wszyscy wolontariusze mają też swoje święto 5 grudnia – Międzynarodowy Dzień Wolontariusza. Wtedy organizacje, przy których działają, organizują im spotkania i obdarowują upominkami. Co roku odbywają się też miejskie i wojewódzkie Gale Wolontariatu podczas, których są rozdawane nagrody dla najaktywniejszych.

Ja osobiście wolontariat polecam. Dlaczego na dobry początek? Bo to często idąc na wolontariat nie musimy mieć doświadczenia, to poligon dla nas, naszych kompetencji społecznych ale też czasami twardych. Możemy sobie wyrobić kontakty, dobrze się bawić, robić coś dobrego, a także mieć świadomość, że się jest gdzieś potrzebnym. Działajcie! 🙂

Łukasz Walkowiak