24.04.2017 r. w Collegium Maius  odbyło się Opolskie Forum Młodych. Wydarzenie zorganizowane zostało z inicjatywy europoseł Danuty Jazłowieckiej. Prelegenci pochylili się nad sytuacją młodych ludzi na rynku pracy, biorąc pod uwagę uwarunkowania ekonomiczne i demograficzne, a także stan polskiego systemu edukacji.

Wśród referujących nie zabrakło specjalistów z dziedziny ekonomii i socjologii, jak również osób reprezentujących instytucje europejskie. Forma konferencji pozwoliła zaktywizować uczestników, bowiem dyskusja moderowana przez Krzysztofa Zazyka, redaktora Nowej Trybuny Opolskiej, pozwoliła młodym ludziom odnieść się do spostrzeżeń występujących. Zaproszeni goście dokonali wnikliwej analizy rynku pracy, wskazując szanse i zagrożenia związane z dołączeniem nowego pokolenia do grupy pracujących. Przedstawiciele instytucji Unii Europejskiej opowiedzieli zebranym o procedurach rekrutacji do pracy w tychże instytucjach, zachęcając jednocześnie do spróbowania własnych sił za granicą.

Zwieńczeniem Opolskiego Forum Młodych było przeprowadzenie warsztatów „Praktyczne poszukiwane pracy w Polsce i Unii Europejskiej”. Szkolenie poprowadził Wojciech Dyba (European Personnel Selection Office) wraz ze znaną opolskiej społeczności akademickiej , Magdaleną Kurowską, ambasadorką karier UE na UO.

Europoseł Danuta Jazłowiecka w podsumowaniu poniedziałkowego wydarzenia wyraziła wielkie nadzieję na dalszą współpracę jej biura poselskiego z Uniwersytetem Opolskim.

Anna Panek