Powszechnie znanym faktem jest to, że wynalezienie pisma wpłynęło na rozwój cywilizacji. Od wieków księgi były atrybutami ludzi światłych i wykształconych, w tym filozofów, świętych czy Ojców Kościoła. Wynalezienie druku przyczyniło się do rozpowszechnienia czytelnictwa najpierw wśród duchowieństwa i zamożny warstw społecznych, a z biegiem czasu książki stawały się coraz bardziej dostępne dla ogółu społeczeństwa. Umiejętność czytania i pisania w dawnych wiekach była często gwarantem przyszłego sukcesu zawodowego i dawała niesamowicie cenną możliwość osiągnięcia wykształcenia, a tym samym zdobycia lepiej płatnej pracy. W dziełach malarskich, zarówno na portretach, scenach rodzajowych jak i martwych naturach, możemy zaobserwować często pojawiające się księgi. Symbolizują one zwykle wiedzę, naukę, prawdę, godność, dostojeństwo czy nawet potęgę i cnotę. Dzięki lekturom nie tylko zdobywamy cenne informacje o otaczającym nas świecie lub historii, ale także możemy oderwać się od rzeczywistości, przenieść się do zupełnie innego świata, często dla większości z nas całkowicie niedostępnego, odległego i nierzeczywistego. Czytanie uspokaja, rozwija wyobraźnię, wzbogaca słownictwo oraz wiedzę, a co więcej uświetnia wizerunek osoby sięgającej po książkę. Artyści zdawali sobie z tego sprawę już wieki temu, dlatego tak chętnie przelewali na płótno sceny przedstawiające ludzi pogrążonych w lekturze. Portretowali też piękne damy trzymające w dłoniach książki, co zdecydowanie pozytywnie wpływało na ich wizerunek.

K. Biedka