Pocałunek to jedna z najważniejszych i zarazem najbardziej intymnych oznak głębokiego uczucia. To akt wyrażający miłość i uwielbienie dla drugiego człowieka. Motyw pocałunku posiada również szeroką warstwę symboliczną. Jest gestem szacunku, oddania oraz czci. W ubiegłych stuleciach, od okresu starożytności poprzez średniowiecze i wieki nowożytne poddani całowali w sygnet bądź inny wybrany atrybut swoich seniorów, władców czy też dostojników kościelnych. W kręgu kultury europejskiej zakorzenił się zwyczaj całowania na przywitanie lub pożegnanie. Robią to przede wszystkim osoby, które łączy silna więź emocjonalna. Całusy to także oznaka miłości rodzicielskiej oraz troski. Natomiast składanie pocałunku na przedmiotach utożsamia się z nadawaniem im szczególnego znaczenia, często zwyczaj ten stanowi integralną część przysięgi. Pocałunek kojarzony jest nie tylko z relacją erotyczną, ale także z przywiązaniem niemalże na poziomie mistycznym. Niestety nadużywany zwykle traci swą moc. W Europie powszechnie akceptowany i tolerowany w miejscach publicznych, jednak w niektórych krajach, jak np. Indie czy Japonia społeczeństwo traktuje go jako coś niezwykle prywatnego. Pomimo różnego podejścia do kwestii pocałunków pewne jest, że posiadają one ogromne znaczenie dla budowania silnych relacji międzyludzkich. Należy również wspomnieć o znaczeniu pejoratywnym omawianej czynności, które pojawia się w Nowym Testamencie. Słynny pocałunek Judasza traktowany jest jako symbol zdrady.

Karolina Biedka