Płatne staże na Wydziale Przyrodniczo-Technicznym i na Wydziale Chemii

1

Trwa rekrutacja na płatne staże wakacyjne krajowe i zagraniczne:

  • dla studentów kierunków Ochrona Środowiska i Architektura Krajobrazu (Wydział Przyrodniczo-Techniczny) – 1-miesięczne staże (120h),
  • dla studentów kierunku Chemia (Wydział Chemii) – 3-miesięczne staże (360h).

Staże organizowane są w ramach Projektu „Młodzi zawodowcy – wdrożenie programów stażowych dla studentów Wydziału Chemii oraz Wydziału Przyrodniczo-Technicznego Uniwesytetu Opolskiego”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Programy stażowe dla studentów ostatnich lat studiów.

Więcej informacji znajdziecie na http://stazeuo.uni.opole.pl/.