Za nami niezwykle ważne dla środowiska akademickiego wydarzenie – 29. urodziny Uniwersytetu Opolskiego. Dzień, w którym wszyscy wspólnie zabrani, zarówno władze uczelni, jak i studenci, mogliśmy celebrować powstanie naszej szkoły wyższej.

Uroczystość rozpoczęła się o godz. 11:00 w auli Budynku Głównego UO. Po wprowadzeniu sztandaru i dołączeniu do zebranych przedstawicieli senatu, dziekanów i rektorów naszej uczelni, Jego Magnificencja Rektor Marek Masnyk przywitał wszystkich gości. Przemowa dopełniona była podsumowaniem tego, co udało się osiągnąć w minionym czasie. Dodatkowo przedstawiona została historia Wydziału Nauk o Polityce – od założenia po dziś dzień.

Co roku głównym punktem obchodów święta jest nadanie tytułu honoris causa Uniwersytetu Opolskiego. Tym razem otrzymała go postać powszechnie znana w świecie politologii, prof. dr. hab. Andrzej Antoszewski. To osoba niezwykle ważna dla tej dziedziny – znawca systemów politycznych Europy Środkowej i Wschodniej oraz teorii demokratyzacji. Autor podręczników, opracowań, laureat wielu nagród, m.in. Nagrody Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Nagrody Polskiej Akademii Nauk za Systemy polityczne współczesnego świata.

Sam moment nadania tytułu prof. Antoszewskiemu poprzedziła laudacja prof. dr. hab. Krzysztofa Zuby, pełna pięknych słów świadczących nie tylko o ogromnym dorobku naukowym, ale także o wielkim sercu do ludzi mianowanego. Przez dyrektora Instytutu Nauk o Polityce i Administracji, dr. hab. Lecha Rubisza, odczytana została także treść dyplomu doktorskiego politologa. Po uroczystym przekazaniu tytułu profesor wygłosił wykład o kondycji politycznej Europy i losach demokracji.

Na obchodach nie zabrakło delegatów z różnych środowisk akademickich z całej Polski. Obecni byli recenzenci pracy prof. Antoszewskiego – prof. dr. hab. Krzysztof Pałecki z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz prof. dr. hab. Tadeusz Wallas z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu – rodzina i przyjaciele mianowanego, a także wielu studentów UO.

Całą uroczystość uświetnił chór Dramma per Musica, który wykonał kilka świetnych utworów, m.in. Gaudeamus Igitur czy Wesołe jest życie staruszka. Ostatnia z wymienionych wywołała uśmiech zarówno u zdobywcy tytułu honoris causa, jak i wszystkich zebranych. Po oficjalnych obchodach, obecnych na wydarzeniu zaproszono na poczęstunek. Nastąpił czas swobodnych rozmów, składania gratulacji, dalszego świętowania.


Autorka: Oliwia Jeżyk
Zdjęcia: Jakub Koziarz