W dniach 4-5 kwietnia w Szczecinie  odbyła się trzecia już edycja Forum Prawa Mediów Elektronicznych. Po raz drugi konferencja poprzedzona została Młodym Forum, w ramach którego także studenci i doktoranci mieli możliwość przedstawienia swoich referatów.

Wydarzenie zorganizowane zostało dzięki współpracy trzech ośrodków akademickich – Uniwersytetu Szczecińskiego, Uniwersytetu Opolskiego oraz Uniwersytetu Wrocławskiego. Do stolicy województwa zachodniopomorskiego przybyli zarówno naukowcy, jak i praktycy, którzy podzielili się swoimi spostrzeżeniami na szeroko pojęte problemy związane z regulacjami prawa nowych technologii. Prelegenci występowali w ramach określonych paneli tematycznych. Po inauguracyjnym, specjalnym panelu eksperckim odbywały się kolejno te zatytułowane: e-konsument, e-zdrowie, e-wymiar sprawiedliwości, e-usługi oraz IT i e-commerce. Wśród referujących nie zabrakło autorytetów i specjalistów związanych z powyższą tematyką. Uczestnicy mogli wysłuchać między innymi dr Marcina Uliasza, przedstawiciela Ministerstwa Sprawiedliwości , dr Grzegorza Sibigę z Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk oraz dr inż. Kajetana Wojsyka z Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, a także mgr Kamila Pluskwę-Dąbrowskiego, Prezesa Federacji Konsumentów.  W programie III FPME nie zabrakło także wystąpień reprezentantów naszego uniwersytetu. O przechowywaniu Elektronicznej Dokumentacji Medycznej (wraz z mgr Damianem Klimasem, UWr) opowiadał prof. Dariusz Szostek. Natomiast dr Piotr Gil przybliżył obecnym praktyczny wymiar e-usług publicznych z perspektywy radcy prawnego. Problematykę domen internetowych w ujęciu prawnym podjęła dr Gabierla Bar. Pozostając w temacie opolskiej reprezentacji w Szczecinie, należy również wspomnieć o jednych z wielu współorganizatorów przedsięwzięcia, a mianowicie o członkach Koła Naukowego IusNet, którzy to zdominowali sesję posterową konferencji, a także mogą pochwalić się udanymi wystąpieniami w ramach II Młodego FPME. Kapituła forum wyróżniła dziesięć najlepszych referatów. III miejsce przyznano Pawłowi Jańcowi, prezes KN IusNet, który wraz z mgr Anetą Zwolińską przedstawił temat dotyczący inteligentnych umów. Dobre V miejsce zajęli studenci V roku prawa, Tobiasz Gajda i Szymon Chyra. Przybliżyli oni problem bezpieczeństwa usług płatniczych w kontekście założeń dyrektyw PSD II oraz  AML IV. Wyróżniono w postaci VIII miejsca także mgr inż. Rafała Prabuckiego, nauczyciela akademickiego WPiA związanego z KN IusNet, który uraczył publiczność zagadnieniami związanymi z regulacjami obrotu bezgotówkowego. Ponadto nagrodzono mgr Katarzynę Biczysko-Pudełko i mgr Kingę Szmyd za pochylenie się nad tematem działalności dostawców usług cloud computing w obliczu Rozporządzenia ogólnego o ochronie danych osobowych. Swoje debiuty na forum mają za sobą: Anna Panek i Magdalena Panek, studentki III roku prawa, a także studiujący rok niżej – Weronika Dębska i Sławomir Kadłuczka.

Podróż na północ okazała się cenna także pod względem krajoznawczym. Mimo ograniczonego czasu, uczestnikom udało się zwiedzić miasto. Kto bowiem będąc w Szczecinie, nie skorzystałby z okazji zobaczenia Wałów Chrobrego czy Zamku Książąt Pomorskich?

Organizatorzy są zadowoleni z zainteresowania wydarzeniem oraz pokładają nadzieję w spotkaniu się w co najmniej tak samo licznym gronie w przyszłym roku, kiedy to Uniwersytet Wrocławski gościć będzie uczestników czwartej edycji FPME. Za dwa lata forum ponownie zawita do Opola.

 Anna Panek

17424814_1908221802754569_3182581261361526795_n

Członkowie Koła Naukowego Prawa Internetu i Nowych Technologii IusNet