Jubileusz 20. rocznicy powstania Stowarzyszenia „Bristol” uroczyście obchodzony w Opolu! Naukowcy tworzący Instytut Polonistyki i Kulturoznawstwa Uniwersytetu Opolskiego zapraszają całą Bristolową społeczność do Stolicy Polskiej Piosenki – jak się okazało w trakcie konferencji, nie tylko…

“Bariery i pomosty w kulturze i języku”- taki tytuł nosiła konferencja. Uroczyste wydarzenie rozpoczęło się w środę 18. października 2017 r. i trwało aż do piątku. Jubileusz “Bristolu” zgromadził wspaniałych dydaktyków, mówców. Inspirowali poprzez dzielenie się doświadczeniem. Podczas uroczystości wręczono nagrody za wybitne osiągnięcia dydaktyczne, wydawnicze, naukowe oraz za ogromne zaangażowanie w kształcenie polonistyczne cudzoziemców na uczelniach polskich, zagranicznych oraz w tzw. szkołach sobotnich.

 

Ola Saternus