“Wyzwania w zwalczaniu przestępczości gospodarczej, a bezpieczeństwo obrotu finansowego” – to tytuł Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej, która odbyła się w dniach 8-10 maja na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego. Wydarzenie zorganizowane zostało w ramach Ogólnopolskich Dni Praktyk Sądowych przez stowarzyszenie studentów prawa ELSA Opole.

Pierwszego dnia prelegenci mieli możliwość wygłoszenia swoich referatów, natomiast dnia drugiego i trzeciego  odbyły się warsztaty poprowadzone przez praktyków i nauczycieli akademickich WPiA. Konferencja podzielona była na trzy panele: ekspercki, studencki i doktorancki.  Głównym celem jej organizacji było pochylenie się nad problemem bezpieczeństwa obrotu finansowego, w związku ze współcześnie rosnącą liczbą popełnianych przestępstw gospodarczych. Występujący przedstawili między innymi mechanizmy zwalczania tego zjawiska, a także prawnokarne aspekty tejże materii.

Przełożeniem zagadnień teoretycznych na praktykę były przeprowadzone 9 i 10 maja warsztaty. We wtorek nauczyciele i doktoranci na WPiA przygotowali szkolenia z zakresu zwalczania przestępczości gospodarczej. Mgr Rafał Wielki (Pracownia Kryminalistyki WPiA UO) poprowadził warsztat pt. „Wywiad jawno-źródłowy oraz czerwone flagi – identyfikowanie zagrożeń w obrocie finansowym”. Mgr inż. Rafał Prabucki (Pracownia Kryminalistyki WPiA UO) przedstawił zebranym, jak wykrywać nieuczciwych kontrahentów w transakcjach z kryptowalutami oraz jak postępować w razie oszustwa. Zwieńczeniem pierwszego dnia szkoleniowego były warsztaty, podczas których mgr Mateusz Tusiński (Zakład Prawa i Postępowania Cywilnego WPiA UO) przybliżył uczestnikom metodykę sporządzania pozwów w sprawach gospodarczych. Prowadzącymi warsztaty w dniu 10 maja byli przedstawiciele kancelarii prawnych oraz przedsiębiorstwa zajmującego się między innymi rynkiem kapitałowym. Tym razem dotyczyły one materii związanej z bezpieczeństwem obrotu finansowego. Pierwsze szkolenie przeprowadzone przez mgr Oskara Woźniaka (Kancelaria Radców Prawnych Michalak i Wspólnicy Sp. k.) dotyczyło instrumentów ochrony prawnej przysługujących wierzycielowi w razie nieuczciwych praktyk kontrahentów. Marcin Jedynak (ACG Alpha Capital Group Sp. z o.o. Sp. k.) dokonał analizy rynków kapitałowych w Polsce, wskazując uczestnikom jednocześnie poziom ryzyka inwestycyjnego. Ostatni warsztat w ramach konferencji poprowadziła r. pr. Aleksandra Gaj (Kancelaria Radcy Prawnego Aleksandra Gaj), która wyjaśniła zebranym, jak istotną rolę odgrywa argumentacja prawnicza w dowodzeniu racji przed sądem w sprawach gospodarczych.

Przedsięwzięcie zorganizowane przez ELSA Opole cieszyło się dużym zainteresowaniem, zarówno pod kątem czynnego udziału w postaci wygłoszenia referatów oraz uczestnictwa w warsztatach, jak również  ze względu na dużą liczbę zebranych słuchaczy i uczestników paneli szkoleniowych. Organizatorzy zadbali także o zachowanie na papierze rozważań prelegentów, ponieważ w przyszłości wydana zostanie monografia, na którą składać się będą artykuły przygotowane przez występujących.

Anna Panek