Collegium Medicum Uniwersytetu Opolskiego ma za sobą pierwszy miesiąc działalności. Dokładnie 11 października odbyło się uroczyste otwarcie kierunku lekarskiego z udziałem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Jarosław Gowin i inni znamienici goście, w tym władze Uczelni, przedstawiciele władz samorządowych i osoby zasłużone dla miasta, przecięli wówczas wstęgę w holu nowo wybudowanego obiektu. Było to symboliczne zwieńczenie starań o utworzenie kierunku, którego absolwenci mogliby poszczycić się dyplomem lekarza.

Zabiegi o możliwość nauczania na Uniwersytecie Opolskim medycyny trwały – jak wyliczał podczas inauguracyjnego przemówienia rektor prof. Marek Masnyk – od dwóch i pół roku. To właśnie wtedy na jednym z kolegiów rektorskich, któremu przewodził ówczesny rektor, prof. Stanisław Nicieja, zrodził się pomysł, by podjąć starania w tym zakresie.

– Zabraliśmy się do tej pracy pełni entuzjazmu, z nadzieją, że uda nam się ten projekt zrealizować. Nie brakowało chwil, gdy stukaliśmy się w głowę, a więcej było osób, które nam odwzajemniały ten gest, mówiąc, że się nie uda. Udało się – mówił prof. Masnyk.

Na początku były rozmowy i pomoc władz miasta i regionu, później obserwacja innych szkół wyższych oferujących studia medyczne oraz wsparcie ze strony lokalnych działaczy i liderów biznesu. Wiele instytucji i osób – w tym także zwykłych opolan –  przyczyniło się do powodzenia tego projektu, czego dowodem jest odsłonięta podczas uroczystości tablica honorująca ich zaangażowanie.

Rektor Masnyk szczególnie dziękował wicepremierowi Jarosławowi Gowinowi, który jako Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego od początku wspierał pomysł medycyny w Opolu. – Pan minister nigdy nam nie odmówił spotkania w Warszawie, udrażniał nam wszystkie ścieżki w Ministerstwie Zdrowia, w Polskiej Komisji Akredytacyjnej, a wreszcie przywiózł zadeklarowane prawie 34 miliony złotych, dzięki którym ten obiekt powstał – mówił rektor UO.

Przypomnijmy, że w Polsce uczelnie wyższe – mimo dużego zakresu autonomii – są placówkami podlegającymi administracji państwowej, która decyduje o tym, na jakich kierunkach może być prowadzone na danej uczelni nauczanie. Decyzja ministra Gowina umożliwiła utworzenie w ramach Wydziału Przyrodniczo-Technicznego kierunku lekarskiego, który w następnym roku będzie funkcjonował już jako część osobnego Wydziału Medycyny i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Opolskiego.

Na dzień dzisiejszy ukończony jest tzw. segment „R” Collegium Medicum, czyli nowy budynek, w którym od początku tego roku akademickiego prowadzone są zajęcia. Powstał w ekspresowym tempie, bo czasu było niewiele – decyzja o dofinansowaniu inwestycji nadeszła z Warszawy pod koniec stycznia. Budowę udało się ukończyć w wakacje.

– Kolejnym etapem jest odbywająca się modernizacja i przystosowanie na potrzeby dydaktyczne skrzydło istniejącego już budynku przy ul. Oleskiej 48, gdzie również będą się mieściły sale ćwiczeniowe, wykładowe oraz Centrum Symulacji Medycznej – mówi rzecznik prasowy Uniwersytetu Opolskiego Maciej Kochański. Dodaje, że cały projekt ma być gotowy w przeciągu trzech lat.

Collegium Medicum Uniwersytetu Opolskiego podzielone jest na cztery zakłady dydaktyczno-naukowe: anatomii, histologii, fizjologii i patomorfologii. Do zajęć z biologii, biochemii i genetyki przeznaczone są laboratoria Collegium Biotechnologicum. Oprócz wspomnianego Centrum Symulacji Medycznych studenci będą mogli szkolić się także w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym (wcześniej Wojewódzkie Centrum Medyczne).

Zapraszamy do obejrzenia naszych zdjęć ze środka segmentu „R” Collegium Medicum:

fot. Justyna Adamus

tekst Jakub Górka