Jak co roku w maju, w Polsce obchodzimy święto państwowe, którym jest Święto Konstytucji 3 maja, celebrowane na pamiątkę uchwalenia konstytucji, która miała miejsce w 1791 r. Dwa lata po podpisaniu dokumentu nastąpił II rozbiór, a w 1795 roku Polska na 123 lata zniknęła z map Europy i świata. W czasie rozbiorów obchody Święta Konstytucji 3 maja były zakazane. Polacy ponownie mogli uroczyście świętować po odzyskaniu niepodległości. Obchody zostały wznowione w II Rzeczypospolitej w kwietniu 1919 roku. Jako święto narodowe jest to dzień wolny od czynności zawodowych oraz zajęć dydaktycznych.

 

Konstytucja ta była niezwykle ważna dla Polski. Stała się Ustawą Rządową, która regulowała prawa i obowiązki ogółu mieszkańców oraz zasady organizacji władzy państwowej. Była pierwszą ustawą rządową w Europie, a drugą na świecie. Dzięki niej Rzeczpospolita stała się monarchią konstytucyjną, z trójpodziałem władzy na ustawodawczą (sejm), wykonawczą (król i powoływana przez niego Straż Prawa rząd) oraz sądowniczą. Zniesiono liberum veto i wolną elekcję. 

Na pamiątkę tego dnia powstała pieśń patriotyczna, która nosi nazwę Witaj majowa jutrzenko. Zarówno autor słów jak i melodii pozostaje nieznany do dnia dzisiejszego. Melodia została wystylizowana na mazurka. Jest jedną z najpiękniejszych, a zarazem najbardziej żwawych i wesołych pieśni patriotycznych. Często jest śpiewana przez uczniów na szkolnych akademiach.

Warto podkreślić, iż huczne celebracje mają miejsce przed Grobem Nieznanego Żołnierza na Placu Piłsudskiego w Warszawie. W świętowaniu uczestniczy wojsko polskie, harcerze, a także reprezentanci korpusu dyplomatycznego. Hołd przed grobem składa przeważnie przedstawiciel państwa, czyli prezydent. Jest to dzień radosny dla Polaków. Często organizowane są w miastach festyny czy też koncerty. Od kilku lat realizowane są różnego rodzaju przemarsze, w których uczestniczy orkiestra, a także od niedawna zespół mażoretkowy. Często ludzie wystawiają w ogrodzie flagę narodową, która jeszcze bardziej podkreśla znaczenie tego szczególnego dnia. 

W tym roku po raz drugi uroczystości będą obchodzone z uwzględnieniem określonych zasadach sanitarnych (odpowiedni dystans, maseczki oraz częsta dezynfekcja rąk), co jest związane z panującą w kraju epidemią. Cała uroczystość będzie transmitowana w telewizji oraz na różnych stronach internetowych.

Zachęcamy wszystkich do wzięcia udziału w uroczystości. 

Tekst: Wiktoria Przeliorz
Graf:
 Gosia Chlebowska