Healthcare Simuation Week jest jedynym w swoim rodzaju tygodniowym wydarzeniem poświęconym w całości symulacjom medycznym w opiece zdrowotnej. Event ten ma zasięg ogólnoświatowy, a organizowany jest pod agendą Society for Simulation in Healthcare. Jednym z nadrzędnych celów Healthcare Simulation Week jest podniesienie społecznej świadomości na temat wykorzystania symulacji medycznej w kształceniu oraz doszkalaniu umiejętności pracowników opieki zdrowotnej.

Czym jest symulacja?

Symulacja jest metodą, która w sposób bardzo wierny oddaje rzeczywistość, umożliwiając jednocześnie nabywanie nowych umiejętności oraz szlifowanie tych już zdobytych. Co najważniejsze, symulacja pozwala na interdyscyplinarny rozwój wiedzy – począwszy od technik praktycznych, a skończywszy na umiejętnościach miękkich, jak komunikacja oraz praca w zespole. Dzięki takiemu rodzaju warsztatom studentki oraz studenci Wydziału Nauk o Zdrowiu szlifują swoje umiejętności i zdobywają doświadczenie, które będą mogli wykorzystać w pracy zawodowej.

Wydział Nauk o Zdrowiu UO jednym z trzech wydziałów w Polsce!

W tegorocznej edycji Healthcare Simulation Week 2021, która miała miejsce w dniach 13–17 września 2021 r., Wydział Nauk o Zdrowiu UO był jednym z trzech wydziałów w Polsce, które wzięły udział w tym wydarzeniu.

Już od poniedziałku w murach Innowacyjnego Centrum Symulacji Medycznej swoje umiejętności doskonalili ratownicy medyczni z Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Oleśnie oraz strażacy z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kluczborku.

Również studentki oraz studenci kierunków pielęgniarstwo i położnictwo wzięli udział w warsztatach z okazji Healthcare Simulation Week. Ponadto mieli oni szansę spotkać się ze studentami pielęgniarstwa oraz ich instruktorami z Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie, która również brała udział w wydarzeniu. Przez dwa dni mogli oni razem zdobywać nowe umiejętności w zakresie opieki nad pacjentem, który doznał poważnego krwotoku czy jest w stanie nagłym; pracowali także z pacjentem pediatrycznym!

Ciekawy jest również fakt, iż studenci mogli sprawdzić swoje umiejętności nie tylko na manekinach, ale również na pediatrycznym pacjencie standaryzowanym! Wraz ze studentami oraz dydaktykami z Krosna przyjechała mała Tosia, która czynnie wzięła udział w jednej z symulacji. Jej zadaniem było zachowywać się dokładnie tak, jak miałoby to miejsce podczas realnego wypadku. Dla studentów ta symulacja również była wyzwaniem, ponieważ tym razem mieli do czynienia z żywym człowiekiem, a nie jedynie z trenażerem.

Co najważniejsze, mogli oni wymienić swoje doświadczenie oraz nauczyć się pracy z osobami, które widzieli po raz pierwszy w życiu. Dwa dni, które studenci Wydziału Nauk o Zdrowiu spędzili wraz ze studentami z Krosna, wypełnione były cenną nauką, ale przede wszystkim świetną zabawą!

Na social mediach wydziału można zobaczyć fotorelację, która pokazuje, że studia na Wydziale Nauk o Zdrowiu nie są nudne, a dydaktycy wyciągają swoich podopiecznych ze stref komfortu oraz rzucają ich na głęboką wodę. Jednak dzięki takim zabiegom mogą oni zdobyć pierwsze szlify, aby w przyszłości wykonywać jak najbardziej profesjonalne świadczenia, które zapewne nie raz uratują ludzkie życie.

Studentki oraz studenci pielęgniarstwa i położnictwa Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Opolskiego, oraz Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie wraz z dydaktykami obu uczelni.

 

Autor: Anna Grobelka
Zdjęcie: Melania Radczak