Matka to zdecydowanie najpiękniejsza, najważniejsza i najtrudniejsza rola na świecie. Wielozadaniowość, zaradność, wewnętrzna siła, miłość i niezawodne, całodobowe wsparcie to zaledwie kilka z supermocy, jakie dostaje kobieta w związku z poczęciem dziecka. Współczesność ułatwia im wejście w życie zawodowe, a rola matki nie musi się wcale ograniczać do urodzenia dziecka, czy też zajmowania się nim, mężem i domem.

Tempo życia jakie panuje w obecnych czasach gwałtownie wpływa na stan, w którym znajdują się kobiety, bowiem to one często muszą pogodzić życie zawodowe z wypełnianiem roli matki. Musimy wziąć pod uwagę rosnące oczekiwania społeczeństwa wobec kobiet, a zwłaszcza wobec tych, które są już matkami. Jeśli poświęcają się rodzinie, są mniej atrakcyjne na rynku pracy ze względu na czas jaki spędzają w domu przy rodzinie i dzieciach, a zwłaszcza tych mniejszych, które wymagają ciągłej kontroli. Jednakże sytuacja kobiet-matek zaczęła się poprawiać i są one chętnie przyjmowane do pracy, co znacznie poprawiło komfort życia rodziny i jest zauważalne w rodzinnym budżecie. W badania prowadzonych na matkach, aż 90% zbadanych kobiet przyznało, że ich wynagrodzenie stanowi uzupełnienie budżetu domowego, a 10% podało siebie jako główne źródło utrzymania rodziny[1]. A więc badania pokazują, że to również kobiety wpływają równie znacząco na domowy budżet co mężczyźni.

Zdarzają się przypadki, że życie pracujących matek nie jest takie łatwe, ponieważ często muszą godzić się na gorsze warunki pracy, aby tylko pozostać na rynku pracy. Niezależnie od tego, czy wychowuje je sama, czy z ojcem dziecka. Trudnościami, jakie często spotykają kobiety z wejściem na rynek pracy mogą być duże koszty utrzymania opiekunki, która mogłaby zajmować się dzieckiem pod nieobecność matki lub obojga rodziców. Kolejnym utrudnieniem jest nieprzychylność pracodawców co do pracy zdalnej lub elastycznego czasu pracy. Taki powód podało aż 44% badanych kobiet. Problem, który sprawił kobietom najmniej trudności z wejściem na rynek pracy był powrót do bieżących obowiązków zawodowych, wywołany dezaktualizacją wiedzy i odnalezieniem się w sytuacji zawodowej[2].

Bycie pracującą matką we współczesności nie jest niczym złym, gdyż kobiety żyją w większym komforcie,  nie muszą być w pełni zależne od partnera, a ciągły rozwój pozwala im łączyć wiele funkcji w jedną. Obecnie można spotkać wiele kobiet posiadających dzieci wraz ze statusem osoby pracującej. Taki model umożliwia im bycie  samodzielnymi i niezależnymi od mężczyzn osobami. Pozwala im być bardziej wartościowymi kobietami, które posiadają własne środki finansowe. Takie matki starają się poświęcać jak najwięcej czasu swoim dzieciom, nie zapominając przy tym o sobie. Dzięki możliwości rozwoju są w stanie spełniać się jako kobiety i dawać dobry wzór pociechom. Pokazując, że własny rozwój jest bardzo ważny, aby być człowiekiem wyposażonym w odpowiednią wiedzę, zarówno teoretyczną, jak i praktyczną.

 

Tekst i zdjęcie: Adam Kita

[1] A. Kwiatek, Kobieta-matka vs. Kobieta-pracownica. Jakość życia pracujących zawodowo matek, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2014, s. 65-66.

[2] M. Rękas, Kobiety-matki i ich powrót na rynek pracy po urodzeniu dziecka w wynikach badań, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2013, s. 126.