Każdy z nas zna to uczucie ekscytacji związanej z początkiem czegoś całkiem nowego. Ogromne emocje z pewnością towarzyszyły wszystkim uczestnikom corocznej uroczystości – inauguracji roku akademickiego 2023/2024 Uniwersytetu Opolskiego!

W miniony wtorek, 3 października, władze naszej uczelni wraz z profesorami, zaproszonymi gośćmi, a także gronem studentek i studentów przywitali nadchodzący rok akademicki.

Wydarzenie rozpoczęło się o godzinie 11:00 uroczystym wniesieniem sztandaru i odśpiewaniem Gaude Mater Polonia przez niezawodny Chór Akademicki Dramma per musica. Muzycznych doznań nie zabrakło także w trakcie trwania całego wydarzenia. 

Jego Magnificencja Rektor Marek Masnyk ciepło przywitał wszystkich zebranych w auli Wydziału Teologicznego, następnie swym rzeczowym sprawozdaniem z działalności uczelni w poprzednim roku akademickim pożegnał go, tym samym wprowadzając wszystkich w ten nowy. Przygotowane zostały również wspaniałe filmy podsumowujące wydarzenia, których mogliśmy być świadkami w roku akademickim 2022/2023 oraz materiały promocyjne zaprezentowane przybyłym.

Wśród licznie zebranego grona żaków nie zabrakło najważniejszych z nich – studentek i studentów rozpoczynających swą przygodę z Uniwersytetem Opolskim. Złożona przysięga oficjalnie wprowadziła ich w akademicki świat. Odbyła się także immatrykulacja doktorantów kontynuujących swą naukową ścieżkę. Wszystkich (zarówno nowych, jak i tych „wiecznych”) studentów kolejno przywitali w swych wystąpieniach ich przewodniczący: Franciszek Posacki reprezentujący Samorząd Studencki UO oraz mgr Jerzy Pogrzeba, lider Samorządu Doktorantów UO.

Zgodnie z tradycją dla uczestników uroczystości przygotowany został wykład inauguracyjny, który w tym roku wygłosił prof. dr hab. Romuald Jończy. Poruszony przez niego temat to Koniec wielkiej ucieczki z regionu? O/polska młodzież na rynku pracy wczoraj i dziś.

W czasie całego wydarzenia padło wiele pięknych słów i życzeń kierowanych do wszystkich związanych z Uniwersytetem Opolskim. Wykorzystajmy czas, który spędzimy wspólnie. Jesteśmy, jak pięknie ujęła to Prorektor ds. Kształcenia i Studentów Izabella Pisarek, „uniwersytecką rodziną”. Pamiętajmy, że we wspólnocie akademickiej drzemie siła, która pomoże zrealizować wszystkie nasze cele. Uczyńmy swoją przygodę ze studiowaniem czasem rozwoju i spełniania marzeń.


Tekst: Oliwia Jeżyk
Zdjęcie: Uniwersytet Opolski